Rodzaje zamków do drzwi i ich zastosowanie

Zamki do drzwi, kłódki i zawiasy są elementami, które w znacznym stopniu poprawiają komfort życia oraz bezpieczeństwo. Obecnie zamki znajdują się w każdym skrzydle drzwiowym, umożliwiając tym samym jego zablokowanie przed dostępem osób trzecich. Zawiasy stanowią element wielu różnych mebli, pozwalają na wygodne otwieranie i zamykanie drzwi. Kłódki są najlepszym sposobem na zabezpieczenie garażu, składziku z narzędziami czy magazynu.

Jakie są dostępne rodzaje zamków i gdzie się je stosuje?

Zgodnie z normą PN-EN 12209:2005/AC:2006 zamek jest urządzeniem utwierdzającym oraz zabezpieczającym ruchomy element w otworze, uruchamianym za pomocą klucza lub innego elementu. Obecnie na rynku dostępne są dwa podstawowe typy zamków: wpuszczane oraz wierzchnie. Zamki wpuszczane stosowane są jako dodatkowe zabezpieczenie, używane głównie w drzwiach zewnętrznych. Zalicza się do nich zamki:

  • Zapadkowe,
  • Zastawkowe,
  • Bębenkowe,
  • Bezkluczowe,
  • Zasuwkowe,
  • Zapadkowo-zasuwkowe,
  • Rolkowe,
  • Hakowe.

Zamki wierzchnie najczęściej stosuje się jako główne zamknięcie w drzwiach i bramach. Zwiększają bezpieczeństwo oraz czynią drzwi bardziej odpornymi na włamanie. W grupie zamków wierzchnich wyróżnia się zamki zapadkowe, zasuwkowe, zapadkowo-zasuwkowe, bębenkowe i zapadkowo-zasuwkowe zespolone.

Jakie są dostępne rodzaje kłódek i zawiasów?

Kłódki najczęściej dzieli się ze względu na materiał i konstrukcję. Zgodnie z pierwszą kategorią można wyróżnić kłódki trzpieniowe, pałąkowe, szelkowe oraz szyfrowe. Ze względu na materiał dzieli się je na żeliwne, mosiężne oraz wzmocnione. W przypadku zawiasów można wyróżnić dużo modeli, dobieranych w zależności od zastosowania, oraz materiału, do jakiego mają one zostać zamocowane. Wyróżnić można m.in. zawiasy puszkowe, kątowe czy splatane.